กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
วันพุธ 28 กุมภาพันธ์  2567
   ตัวอย่างทดสอบ
47,389 ต.ย.
  Report
16/2/2567    
  วันจันทร์ 26/2/2567
ตัวอย่าง
วันอังคาร 27/2/2567
24
ตัวอย่าง

 รับตัวอย่าง ปี'67

2,608

ตัวอย่าง
 รับตัวอย่างวันนี้   28/2/2567

13

 ตัวอย่าง
รับตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ วันนี้
ลำดับ วันที่ส่งตัวอย่างน้ำ หน่วยงาน จำนวน ต.ย.
1   28/2/2567  โรงพยาบาลบางบาล
2
2   28/2/2567  อาคารหอพักนิสิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนค
1
3   28/2/2567  โรงพยาบาลสุคิริน
2
4   28/2/2567  โรงพยาบาลสุคิริน
1
5   28/2/2567  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
5
6   28/2/2567  โรงพยาบาลสรรพยา
2

 

 

 

Visitors : Web Hits
free web counters